Zamówienie publiczne

Dostawa specjalistycznych samochodów osobowo-dostawczych do transportu krwi i jej składników ZP/PN-27/15
ZP/PN-27/15
2015-10-15
Biuletyn Zamówień Publicznych
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska oraz Beata Kardasz, tel. 85 745 63 42
2015-10-27