Zamówienie publiczne

Dostawa zestawów jednorazowego użytku do pobierania osocza, pojemników pustych, igieł do zestawów do aferez kolekcyjnych i leczniczych oraz płynu ACD-A do posiadanych przez Zamawiającego separatorów osoczowych Autopheresis-C firmy Fenwal Inc. ZP/KC-20/2015
ZP/KC-20/2015
2015-10-01
.
Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz, Marta Stocka tel. (85) 745-63-42
2015-10-16