Zamówienie publiczne

Wymiana, utwardzenie oraz podgrzanie ciągu komunikacyjnego na części posesji RCKiK w Białymstoku ZP/KC-17/2015
ZP/KC-17/2015
2015-08-17
.
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska oraz Beata Kardasz, tel (85) 745 63 42
2015-09-04