Zamówienie publiczne

Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do wykonywania oznaczeń z zakresu serologii grup krwi na analizatorze Galileo oraz usługę przeglądów i konserwacji, a także napraw analizatora Galileo – ZP/KC-14/2015
ZP/KC-14/2015
2015-08-14
.
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz, tel (85) 745 63 42
2015-08-28