Zamówienie publiczne

Dostawa automatycznego systemu do izolacji, amplifikacji i detekcji mat. genetycznego wirusów: RNA HIV, RNA HCV, DNA HBV, RNA HAV, DNA B19V met. biologii molekularnej wraz z dzierżawą aparatury – ZP/PN-22/15
ZP/PN-22/15
2015-08-13
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz, tel (85) 745 63 42
2015-11-18