Zamówienie publiczne

Usługa wykonania badań weryfikacyjnych u osób z reaktywnymi wynikami testów wirusologicznych i przeciwciałami anty-Treponema pallidum ZP/KC-16/2015
ZP/KC-16/2015
2015-08-12
.
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska oraz Beata Kardasz, tel. 85 745 63 42
2015-08-25