Zamówienie publiczne

Wymiana, utwardzenie oraz podgrzanie ciągu komunikacyjnego na części posesji RCKiK w Białymstoku – ZP/KC-11/2015
ZP/KC-11/2015
2015-07-28
.
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska oraz Beata Kardasz, tel. (85) 745 63 42
2015-08-05