Zamówienie publiczne

Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku ZP/PN-19/15
ZP/PN-19/15
2015-07-21
Biuletyn Zamówień Publicznych
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz, tel. 85 745 63 42
2015-09-30
Ogloszenie o udzieleniu zamówienia