Zamówienie publiczne

Dostawa zestawów do pobierania osocza, pojemników pustych wraz z dzierżawą separatorów osoczowych oraz dostawa igieł z drenem stanowiących odrębną część zestawów do aferez kolekcyjnych i leczniczych ZP/PN-18/15
ZP/PN-18/15
2015-06-17
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska oraz Beata Kardasz, tel. 85 745 63 42
2015-10-24