Zamówienie publiczne

Dostawa odczynników do badań immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatora ZP/KC-6/2015
ZP/KC-6/2015
2015-05-08
.
Aneta Kiersnowska, Marta Stocka oraz Beata Kardasz, tel. 85 745 63 42
2015-05-22