Zamówienie publiczne

Usługa ubezpieczenia mienia Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku ZP/PN-17/15
ZP/PN-17/15
2015-04-30
Biuletyn Zamówień Publicznych
Aneta Kiersnowska, Marta Stocka, Beata Kardasz, tel. 85 745 63 42
2015-06-02
Ogloszenie o udzieleniu zamówienia