Zamówienie publiczne

Zaprojektowanie i budowa budynku RCKiK w Białymstoku Terenowy Oddział w Hajnówce w technologii modułowej - ZP/PN-15/15
ZP/PN-15/15
2015-04-22
Biuletyn Zamówień Publicznych
Beata Kardasz, Aneta Kiersnowska, Marta Stocka, tel. 85 7456 342
2015-06-01
Ogloszenie o udzieleniu zamówienia