Zamówienie publiczne

Dostawa probówek okrągłodennych o jałowej wykalibrowanej próżni umożliwiających pobranie próbek krwi w systemie zamkniętym oraz elementów dodatkowych ZP/PN-14/15
ZP/PN-14/15
2015-04-21
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz tel. 85 745-63-42
2015-07-01