Zamówienie publiczne

Dostawa zestawów do pobierania koncentratów krwinek płytkowych wraz z dzierżawą i instalacją separatorów komórkowych ZP/PN-12/15
ZP/PN-12/15
2015-04-03
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz, tel. 85 745 63 42
2015-07-07