Zamówienie publiczne

Dostawa w pełni automatycznego analizatora koaguologicznego wraz z odczynnikami - ZP/PN-11/15
ZP/PN-11/15
2015-03-26
Biuletyn Zamówień Publicznych
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz tel. 85 745 63 42
2015-04-08
Ogloszenie o udzieleniu zamówienia