Zamówienie publiczne

Dostawa zestawów diagnostycznych, odczynników i materiałów zużywalnych do badań HLA - ZP/PN-10/15
ZP/PN-10/15
2015-03-26
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Beata Kardasz, Marta Stocka, Aneta Kiersnowska tel. 85 745-63-42
2015-06-20