Zamówienie publiczne

Dostaw testów do badania markerów zakażenia patogenami przenoszonymi drogą krwi: HBsAg z testami potwierdz., anty-HCV, anty-HIV 1/2,anty-Treponema pallidum, CMV IgM i anty-HBc Total oraz niezbędnych materiałów wraz z dzierżawą kompletu aparatury ZP/PN-9/15
ZP/PN-9/15
2015-03-09
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz tel. 85 745 63 42
2015-06-04