Zamówienie publiczne

Dostawa odczynników, mat. zużywalnych, kalibracyjnych, kontrolnych i innego asort. do izolacji, amplifikacji i detekcji mat. genetycznego wirusów HAV RNA i B19 DNA met. biologii molekularnej przy użyciu systemu COBAS s201 firmy Roche-ZP/WR-6/15
ZP/WR-6/15
2015-03-09
Biuletyn Zamówień Publicznych
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz tel. 85 745 63 42
2015-03-09
Ogloszenie o udzieleniu zamówienia