Zamówienie publiczne

Dostawa analizatorów do immunohematologii wykorzystujących mikrokarty żelowe do metody ID-System oraz dostawa mikrokart żelowych, odczynników i akcesoriów do dzierżawionego analizatora IH-1000 ZP/PN-7/15
ZP/PN-7/15
2015-02-19
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska oraz Beata Kardasz, 85 745 63 42
2015-05-08