Zamówienie publiczne

Dostawa wagomieszarek do pobierania krwi ZP/PN-5/15
ZP/PN-5/15
2015-02-18
Biuletyn Zamówień Publicznych
Aneta Kiersnowska, Marta Stocka oraz Beata Kardasz, tel. (85) 745 63 42
2015-04-01
Ogloszenie o udzieleniu zamówienia