Zamówienie publiczne

Usługa dostępu do Internetu przez symetryczne łącze na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku Terenowy Oddział w Suwałkach ZP/KC-2/2015
ZP/KC-2/2015
2015-02-06
.
Aneta Kiersnowska, Marta Stocka oraz Beata Kardasz, tel. 85 745 63 42
2015-02-16