Zamówienie publiczne

Dostawa zestawów, płynów oraz liczników zgrzewów do aferez kolekcyjnych i leczniczych ZP/PN-3/15
ZP/PN-3/15
2015-01-19
Biuletyn Zamówień Publicznych
Aneta Kiersnowska, Marta Stocka oraz Beata Kardasz, tel. 85 745 63 42
2015-03-10
Ogloszenie o udzieleniu zamówienia