Projekt PL0067

W ramach strategii rozwijania służby krwi w Polsce Instytut Hematologii i Transfuzjologii we współpracy z 21 Regionalnymi Centrami Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, reprezentowanymi przez Lidera Konsorcjum – RCKiK w Białymstoku, jako kontynuację projektu pt. „Utworzenie Krajowego Rejestru Dawców Krwi”, rozszerzył na cały kraj możliwość jego wykorzystania. Zostało to osiągnięte przez zakup sprzętu komputerowego i oporogramowania, jak również przeszkolenie pracowników IHiT, RCKIK, ich jednostek terenowych oraz jednostek służby zdrowia – użytkowników systemu.

W ramach projektu podłączono i wyposażono w sprzęt 143 jednostki terenowe RCKiK, 76 ekip wyjazdowych oraz 21 szpitalnych banków krwi. Ponadto przeszkolono 273 osoby z RCKiK oraz 500 osób z IHiT.

Wdrożony projekt umożliwi jednostkom publicznej służby krwi szybki i łatwy przepływ informacji, zwiększy bezpieczeństwo przesyłanych danych i tym samym znacznie przyczyni się do poprawy jakości usług krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

Logo