Formularze i materiały dla szpitali

Pliki do pobrania

PobierzZałącznik nr 1 - Aktualizacja danych komitetu transfuzjologicznego za rok 2016.docx

Pliki do pobrania

PobierzZałącznik nr 2 - Roczny raport z działalności podmiotu leczniczego w zakresie krwiolecznictwa za rok 2016.docx

Pliki do pobrania

PobierzZałącznik nr 3 - Roczny raport z działalności komitetu transfuzjologicznego za rok 2016.docx

Pliki do pobrania

PobierzZałącznik nr 4 - Sprawozdanie dot. przetoczenia krwi i jej składników 2016.xls

Pliki do pobrania

PobierzZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE NA KREW I JEJ SKŁADNIKI.doc

Pliki do pobrania

PobierzZLECENIE NA WYKONANIE PRÓBY ZGODNOŚCI.doc

Pliki do pobrania

PobierzZLECENIE NA BADANIE GRUPY KRWI.doc

Pliki do pobrania

PobierzZLECENIE NA KREW DO PILNEJ TRANSFUZJI.doc

Pliki do pobrania

PobierzZLECENIE NA KONSULTACYJNE BADANIE IMMUNOHEMATOLOGICZNE.doc

Pliki do pobrania

PobierzZLECENIE NA BADANIA IMMUNOGENETYCZNE ORAZ IMMUNOSEROLOGICZNE (HLA).doc

Pliki do pobrania

PobierzZLECENIE NA WYKONANIE BADAŃ IMMUNOHEMATOLOGICZNYCH KWALIFIKUJĄCYCH DO PODANIA IMMUNOGLOBULINY ANTY-D.doc

Pliki do pobrania

PobierzZamówienia na immunoglobulinę anty-RhD.doc

Pliki do pobrania

PobierzZamówienie na immunoglobulinę anty-RhD.pdf

Pliki do pobrania

PobierzZGŁOSZENIE POWIKŁANIA POPRZETOCZENIOWEGO.doc

Pliki do pobrania

PobierzWytyczne dla Zleceniodawców zewnętrznych dotyczące zasad pobierania, oznakowania, przechowywania i transportu próbek do badań w Pracowni Badań Zgodności Tkankowej (HLA).doc

Pliki do pobrania

PobierzZamówienie na koncentraty czynników krzepnięcia i desmopresynę.pdf

Pliki do pobrania

PobierzZał. nr 2 Zgłoszenie na szkolenie.docx