Wyniki rekrutacji

PROTOKÓŁ  z  dnia  06  czerwca  2017 r.

dotyczący procesu rekrutacji na stanowisko: Młodszy Asystent / Asystent

Na stanowisko Młodszy Asystent / Asystent do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa  i  Krwiolecznictwa w Białymstoku wpłynęły trzy oferty:

  1. Pani Agnieszka Ołdziej, zam. Białystok,
  2. Pan Jacek Kabarycha, zam. Białystok,
  3. Pani Katarzyna Lekesiz, zam. Białystok.

Komisja w składzie:

  1. prof. dr n. med. Piotr Marek Radziwon – Dyrektor RCKiK w Białymstoku,
  2. lek. med. Dariusz Średziński – Kierownik DZJ w RCKiK w Białymstoku,
  3. mgr Ewa Pazulak – Kierownik Sekcji K-P.

na stanowisko Młodszy Asystent / Asystent wybrała Panią Agnieszkę Ołdziej.

Uzasadnienie:

Pani Agnieszka Ołdziej posiada odpowiednie kwalifikacje oraz jako jedyna z kandydatów spełnia wszystkie wymagania zawarte w ofercie pracy.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

PROTOKÓŁ  z  dnia  06  czerwca  2017 r.

dotyczący procesu rekrutacji na stanowisko:

Specjalista ds. obronności, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej.

Na stanowisko Specjalista ds. obronności, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej    do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa  i  Krwiolecznictwa w Białymstoku wpłynęła jedna oferta:

  1. Pan Mariusz Guzior, zam. Białystok.

Kandydat spełnia kryteria formalne.

Komisja w składzie:

  1. prof. dr n. med. Piotr Marek Radziwon – Dyrektor RCKiK w Białymstoku,
  2. mgr inż. Arkadiusz Gmitrzak – ABI w RCKiK w Białymstoku,
  3. mgr Ewa Pazulak – Kierownik Sekcji K-P.

na stanowisko Specjalista ds. obronności, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej wybrała Pana Mariusza Guzior.

Uzasadnienie:

Pan Mariusz Guzior posiada odpowiednie kwalifikacje oraz spełnia wszystkie wymagania zawarte w ofercie pracy.