Wyniki rekrutacji

Białystok, 13.03.2017 r.

Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku

O g ł a s z a rozstrzygnięcie konkursu

na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza.

  1. Nazwa i adres udzielającego zamówienia

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku

15-950 Białystok

ul. M. Skłodowskiej-Curie 23

  1. Wynik konkursu - w wyniku przeprowadzonego konkursu wybrane zostały następujące oferty:

Pakiet I – RCKiK w Białymstoku

-          Jarosław Karpieniuk

-          Indywidualna Praktyka Lekarska Anna Polecka-Jaźwińska

-          Andrzej Dunaj

-          Tomasz Wasiluk

-          Magdalena Niemirka-Kowalska

-          AMK-Med Antoni Kowalski

-          Marta Derewicz

Pakiet II – T.O. w Bielsku Podlaskim

-          Monika Piotrowska

-          Indywidualna Praktyka Lekarska Katarzyna Kryńska

-          Jakoniuk-Ruczaj Ewa

-          Monika Sykała

-          Patrycja Katarzyna Chruściel-Żyłka

Pakiet III – T.O. w Hajnówce

-          Radomir Ostaszewski

-          Katarzyna Wodzyńska

-          Prywatna Praktyka Lekarska Joanna Perłowska

Pakiet IV – T.O. w Łomży

-          Emilia Wojno

-          Prywatna Praktyka Lekarska Patrycja Szostakowska

-          Joachim Gawroński

-          Indywidualna Praktyka Lekarska Marzena Kapitan

Pakiet V -  T.O. w Suwałkach

-          Joanna MED Naczas Joanna

  1. Zawarcie umowy

Osoby wymienione w Pakiecie I proszone są o zgłoszenie się do Sekcji Kadr RCKiK w Białymstoku pokój   nr 219, w dniach 27-29.03.2017 r., celem podpisania umowy. Dla osób wymienionych w pakietach II-V, umowy zostaną przesłane do odpowiednich T.O.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Białystok, 13.03.2017 r.

Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku

O g ł a s z a rozstrzygnięcie konkursu

na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez diagnostę laboratoryjnego.

  1. Nazwa i adres udzielającego zamówienia

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku

15-950 Białystok

ul. M. Skłodowskiej-Curie 23

  1. Wynik Konkursu - w wyniku przeprowadzonego konkursu wybrane zostały następujące oferty:

      Pakiet I  - RCKiK w Białymstoku

- Katarzyna Makarewicz                               

- Paulina Majewska                                      

- Agnieszka Ewa Ołdziej      

  1. Zawarcie umowy

Osoby wymieniona w Pakiecie I proszone są o zgłoszenie się do Sekcji Kadr RCKiK   w Białymstoku pokój nr 219, w dniach 27-29.03.2017 r., celem podpisania umowy.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Białystok, 13.03.2017 r.

Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku

O g ł a s z a rozstrzygnięcie konkursu

na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę (położną).

  1. Nazwa i adres udzielającego zamówienia

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku

15-950 Białystok

ul. M. Skłodowskiej-Curie 23

  1. Wynik konkursu - w wyniku przeprowadzonego konkursu wybrane zostały następujące oferty:

Pakiet I – RCKiK w Białymstoku

-          Elżbieta Ostapczuk

-          Raisa Bartoszuk

-          Praktyka Pięlęgniarska Joanna Skubich

-          Izabela Maleszewska

-          Anna Sulima Dolina

-          Dorota Bychowska

-          Mariola Iwona Małaszkiewicz

-          Adela Radziwon

-          Marlena Pietrasz

-          Marzena Fiszer

-          Ewa Kiluk

-          Anna Łuniewska

-          Renata Anna Zalewska

-          Marianna Bielawiec

-          Marta Abramowicz

-          Katarzyna Tarasiuk

-          Marta Ciborowska

-          Elżbieta Jolanta Amonowicz

-          Marta Szydłowska

-          Izabela Dębkowska

Pakiet II – T.O. w Bielsku Podlaskim

-          Irena Pasiecznik

-          Ludmiła Fiodorczuk

-          Joanna Polakiewicz

-          Prywatna Praktyka Pielęgniarska Irena Syczewska

-          Agnieszka Sadowska

Pakiet III – T.O. w Hajnówce

-          Jolanta Michaluk

-          Anna Urszula Dźwilewska

-          Joanna Grygoruk

-          Halina Sawczuk

Pakiet IV – T.O. w Łomży

-          Bogumiła Mioduszewska

-          Hanna Mysiak

-          Grażyna Muczyńska

-          Marzena Baczewska

-          Katarzyna Boguska

-          Justyna Bagińska

-          Renata Sakowicz

-          Emilia Listowska

Pakiet V -  T.O. w Suwałkach

-          Dorota Pietrewicz

-          Paweł Sowul

-          Urszula Dzienisiewicz

-          Bogusława Jadwiga Rusińska

-          Grażyna Pietrewicz

-          Teresa Domagała

-          Teresa Maria Pachucka                                                                    

Pakiet VI -  Punkt Pobrań w Sokółce

-          Teresa Fiedorczyk

  1. Zawarcie umowy

Osoby wymienione w Pakiecie I proszone są o zgłoszenie się do Sekcji Kadr RCKiK  w Białymstoku pokój  nr 219, w dniach 27-29.03.2017 r., celem podpisania umowy. Dla osób wymienionych w pakietach II-V, umowy zostaną przesłane do odpowiednich T.O.