Wyniki rekrutacji

Białystok, 19.07.2017 r.

Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku

O g ł a s z a

rozstrzygnięcie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez diagnostę laboratoryjneg

  1. Nazwa i adres udzielającego zamówienia

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku

15-950 Białystok

ul. M. Skłodowskiej-Curie 23

  1. Wynik Konkursu - w wyniku przeprowadzonego konkursu wybrane zostały następujące oferty:

      Pakiet I  - RCKiK w Białymstoku

- Marta Chacińska                           

  1. Zawarcie umowy

Osoba wymieniona w Pakiecie I proszona jest o zgłoszenie się do Sekcji Kadr RCKiK  w Białymstoku pokój nr 219, w dniach 24-26.07.2017 r., celem podpisania umowy.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Białystok, 19.07.2017 r.

Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku

Ogłasza rozstrzygnięcie konkursu

na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę (położną).

  1. Nazwa i adres udzielającego zamówienia

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku

15-950 Białystok

ul. M. Skłodowskiej-Curie 23

  1. Wynik konkursu - w wyniku przeprowadzonego konkursu wybrane zostały następujące oferty:

Pakiet I – RCKiK w Białymstoku

-          Gabriela Chłus

-          Magdalena Kotowska

  1. Zawarcie umowy

Osoby wymienione w Pakiecie I proszone są o zgłoszenie się do Sekcji Kadr RCKiK w Białymstoku pokój nr 219, w dniach 24-26.07.2017 r., celem podpisania umowy.