Wyniki rekrutacji

PROTOKÓŁ  z  dnia  11  maja  2018 r.

dotyczący procesu rekrutacji na stanowisko Sprzątacz/ka

Na stanowisko: Sprzątacz/ka wpłynęły do RCKiK w Białymstoku trzy oferty: 

  1. Pani Ewa  Horvath, zam. Białystok,
  2. Pani Agnieszka Czajkowska, zam. Białystok,
  3. Pani Anna Siemaszko, zam. Lewickie Stacja.                

Komisja w składzie:

  1. mgr Anna Lisowska – Z-ca Dyrektora RCKiK w Białymstoku,
  2. mgr Wojciech Małyszko – Kierownik Sekcji A-G,
  3. mgr Ewa Pazulak – Kierownik Sekcji K-P,

na stanowisko sprzątaczki wybrała Panią Annę  Siemaszko.

Uzasadnienie:

Pani Anna Siemaszko spełnia wszystkie wymagania zawarte w ofercie pracy oraz posiada doświadczenie zawodowe na stanowisku sprzątaczki.