Wyniki rekrutacji

PROTOKÓŁ  z  dnia  22  maja  2017 r.

dotyczący procesu rekrutacji na stanowisko Pielęgniarka / Pielęgniarz.

Na stanowisko pielęgniarki do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  w Białymstoku wpłynęła jedna oferta:

  1. Pani Marty Szydłowskiej, zam. Białystok.

Kandydatka spełnia kryteria formalne.                     

Komisja w składzie:

  1. prof. dr n. med. Piotr Marek Radziwon – Dyrektor RCKiK w Białymstoku,
  2. lek. med. Anna Rogowska – Kierownik Działu Pobierania i Preparatyki Krwi,
  3. mgr Ewa Pazulak – Kierownik Sekcji K-P,

na stanowisko pielęgniarki wybrała Panią Martę Szydłowską.

Uzasadnienie:

Pani Marta Szydłowska posiada odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe  w jednostce publicznej służby krwi, spełnia wszystkie wymagania zawarte  w ofercie pracy.