Szkolenia

Kurs serologiczny doskonalący z zakresu "Serologii grup krwi" odbędzie się w dniach od 11.09.2017 r. do 22.09.2017 r.

 

Kurs przeznaczony jest dla diagnostów laboratoryjnych, techników analityki medycznej i lekarzy.

Warunkiem uczestnictwa w w/w kursie jest odpowiednie doświadczenie zawodowe (co najmniej 1 rok stażu pracy w pełnym wymiarze godzin w pracowni serologii), potwierdzony zaświadczeniem podpisanym przez Kierownika laboratorium lub Dyrektora placówki. Zaświadczenie lub jego kopię należy dołączyć do zgłoszenia na kurs.

Zgłoszenia zawierające: imię i nazwisko, dane kontaktowe (nr tel. oraz e-mail) należy przesłać listownie na adres: RCKiK w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej - Curie 23, 15-950 Białystok, lub elektronicznie na adres: sekretariat@rckik.bialystok.pl z dopiskiem: "Kurs Serologiczny 2017".

Wszelkie dodatkowe pytania należy kierować do mgr Jolanty Wróbel pod nr tel.: 85 745 63 55 lub drogą elektroniczną: jwrobel@rckik.bialystok.pl. 

Opłata za kurs wynosi 2400,00 zł od osoby.

 

W przypadku małej ilości chętnych (poniżej 6 osób) zastrzega się możliwość zmiany terminu kursu na późniejszy.  


SZKOLENIA LEKARZY STAŻYSTÓW

Szkolenia lekarzy stażystów, którzy rozpoczęli staż od 01.10.2017 r. rozpoczną się w 2018 roku. 
Pytania należy kierować do lek. med. Dariusza Średzińskiego, tel. 85-7
456-308 lub 85-7447-002; fax 85 7447-133, dsredzinski@rckik.bialystok.pl

Szkolenia lekarzy  rozpoczynających staż od 01.10.2017 r. będą realizowane od marca 2018 roku (szkolenie 5-cio dniowe).
Obowiązują pisemne zgłoszenia kandydatów podpisane przez  Koordynatora stażu lub Dyrektrora szpitala, w którym lekarz stażysta jest zatrudniony.
O  terminie szkolenia i osobach zakwalif
ikowanych na szkolenie koordynatorzy są informowanii pisemnie z 2-4 tygodniowym wyprzedzeniem.
Harmonogram szkoleń na rok 2018 r.

- I kurs od 05.03 do 09.03.2018
- II kurs od 09.04 do 13.04.2018
- III kurs od 07.05 do 11.05.2018
 Kurs serologiczny doskonalący z zakresu "Serologii grup krwi" odbędzie się w dniach od 19.09.2016 r. do 30.09.2016 r.