Praca

O F E R T A      P R A C Y

Na stanowisko: Bufetowa / Bufetowy

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku poszukuje kandydatów   na stanowisko:

Bufetowa / Bufetowy  – 1 osoba.

Wymiar etatu:  niepełny, tj. ½ etatu.

Miejsce wykonywania pracy: RCKiK w Białymstoku.

Wymagania:

-          wykształcenie średnie – preferowane gastronomiczne,

-          mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku,

-          dyspozycyjność – zmienne godziny pracy,

-          posiadanie aktualnej książeczki zdrowia sanitarno-epidemiologicznej,

-          umiejętność pracy w zespole,

-          skrupulatność i rzetelność,

-          wysoki poziom kultury osobistej.

Główne obowiązki:

-          przygotowywanie i wydawanie posiłków dawcom krwi,

-          utrzymywanie należytego stanu higieniczno-sanitarnego w pomieszczeniach kuchenki i stołówki.

Wymagane dokumenty:

-          kopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie i doświadczenie,

-          kopia książeczki zdrowia sanitarno-epidemiologicznej,

-          CV i list motywacyjny,

-          oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Termin do którego należy składać dokumenty:  28  lipiec  2017 r.

Dodatkowe informacje:

-          oferty należy składać wyłącznie w wersji papierowej,

-          nadesłanych dokumentów nie zwracamy – oferty odrzucone zostaną zniszczone,

-          oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane,

-          skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Miejsce składania dokumentów:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku

Ul. M. C. Skłodowskiej  23

15-950 Białystok

z dopiskiem:  KADRY

kontakt:  Ewa Pazulak - 85 74 56 348