Praca

O F E R T A      P R A C Y

Na stanowisko: Młodszy Asystent / Asystent –  1 osoba

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku poszukuje kandydatów na następujące  stanowisko:

Młodszy Asystent / Asystent – 1 osoba

Wymiar etatu: niepełny, tj.0,6 etatu (godz. pracy 7.30 – 12.00)

Miejsce wykonywania pracy:  RCKiK w Białymstoku Terenowy Oddział w Hajnówce

Wymagania konieczne:

-          tytuł lekarza medycyny,

-          prawo wykonywania zawodu,

-          bardzo dobry stan zdrowia.

Wymagania pożądane:

-          znajomość obsługi komputera,

-          dobra znajomość języka angielskiego,

-          umiejętność pracy w zespole,

-          zaangażowanie w trakcie wykonywania obowiązków służbowych,

-          samodzielność, umiejętność analitycznego myślenia,

-          dyspozycyjność,

Główne obowiązki:

-          kwalifikacja dawców do oddania krwi oraz kandydatów do rejestru niespokrewnionych dawców szpiku,

-          udział w ekipach wyjazdowych,

-          udzielanie pomocy medycznej krwiodawcom w sali pobrań,

-          prowadzenie dokumentacji systemowej RCKiK.

Wymagane dokumenty:

-          kopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie i doświadczenie,

-          CV i list motywacyjny,

-          oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  do celów rekrutacji.

Termin do którego należy składać dokumenty:  24  listopad 2017 r.

Dodatkowe informacje:

-          oferty należy składać wyłącznie w wersji papierowej,

-          nadesłanych dokumentów nie zwracamy – oferty odrzucone zostaną zniszczone,

-          oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane,

-          skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Miejsce składania dokumentów:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku

ul. M. C. Skłodowskiej  23

15-950 Białystok

z dopiskiem:  KADRY

kontakt:  Ewa Pazulak - 85 74 56 348