Praca

O F E R T A      P R A C Y

Na stanowisko:  Sprzątaczka

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku poszukuje kandydatów na stanowisko:

Sprzątaczka  – 1 osoba

Wymiar etatu: pełny

Miejsce wykonywania pracy: RCKiK w Białymstoku.

Wymagania konieczne:

-          co najmniej zasadnicze wykształcenie,

-          bardzo dobry stan zdrowia.

Wymagania pożądane:

-          doświadczenie na stanowisku sprzątaczki w jednostce służby zdrowia,

-          umiejętność pracy w zespole,

-          rzetelność i solidność.

Główne obowiązki:

-          utrzymanie w czystości pomieszczeń w RCKiK w Białymstoku,

-          mycie okien.

Wymagane dokumenty:

-          kopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie i doświadczenie,

-          CV i list motywacyjny,

-          oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  do celów rekrutacji.

Termin do którego należy składać dokumenty:  27.04.2017 r.

Dodatkowe informacje:

-          oferty należy składać wyłącznie w wersji papierowej,

-          nadesłanych dokumentów nie zwracamy – oferty odrzucone zostaną zniszczone,

-          oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane,

-          skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Miejsce składania dokumentów:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku

Ul. M. C. Skłodowskiej  23

15-950 Białystok

z dopiskiem:  KADRY

kontakt:  Ewa Pazulak - 85 74 56 348