Zamówienie publiczne

Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych, kalibracyjnych i kontrolnych do oznaczania materiału genetycznego wirusów do posiadanego systemu ZP/PN - 10/13
ZP/PN - 10/13
2013-02-25
Biuletyn Zamówień Publicznych
Marta Stocka tel. 85 745 63 42
2013-03-12