Zamówienie publiczne

Usługa wykonania badań weryfikacyjnych próbek krwi osób z dodatnimi wynikami testów wirusologicznych HIV i HBV ZP/KC - 3/2012
ZP/KC - 3/2012
2013-02-25
.
Marta Stocka tel. 85 745 63 42
2013-03-12