Zamówienie publiczne

Odbiór, transport i unieszkodliwianie medycznych odpadów niebezpiecznych ZP/PN - 8/13
ZP/PN - 8/13
2013-02-07
Biuletyn Zamówień Publicznych
Marta Stocka tel. 85 745 63 42, faks 85 74 47 133
2013-03-04
Wybór oferty
Ogloszenie o udzieleniu zamówienia