Zamówienie publiczne

Dostawa probówek okrągłodennych o jałowej wykalibrowanej próżni umożliwiających pobranie próbek krwi w systemie zamkniętym oraz elementy dodatkowe ZP/PN - 7/13
ZP/PN - 7/13
2013-01-31
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Marta Stocka tel. 85 745 63 42, faks 85 74 47 133
2013-04-04