Zamówienie publiczne

Roboty budowlane związane ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń magazynowych piwnicznych budynku RCKiK w Białymstoku na archiwum ZP/PN - 2/13
ZP/PN - 2/13
2013-01-22
Biuletyn Zamówień Publicznych
Marta Stocka tel. 85 745 63 42, faks 85 74 47 133
2013-03-04