Zamówienie publiczne

Pełnienie nadzoru nad systemem IBS32 w siedzibie Zamawiającego w Białymstoku, jego Oddziałach w Bielsku Podlaskim, Hajnówce, Łomży i Suwałkach oraz stacjonarnych i mobilnych punktach poboru krwi. - ZP/WR-3/12
ZP/WR-3/12
2013-01-07
www RCKiK w Białymstoku
Arkadiusz Gmitrzak
2013-01-07
Ogloszenie o udzieleniu zamówienia