Zamówienie publiczne

Usługa wykonania badań laboratoryjnych ZP/PN-41/14
ZP/PN-41/14
2014-12-19
Biuletyn Zamówień Publicznych
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz, tel. 85 745 63 42
2015-02-10
Ogloszenie o udzieleniu zamówienia