Zamówienie publiczne

Usługa dostępu do Internetu przez symetryczne łącze na potrzeby Terenowych Oddziałów Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Hajnówce i Łomży ZP/KC-19/2014
ZP/KC-19/2014
2014-12-18
w siedzibie
Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz, tel. 85 745 63 42
2015-01-08