Zamówienie publiczne

Odbiór, transport i unieszkodliwianie medycznych odpadów niebezpiecznych oraz dostawa worków ZP/KC-16/2014
ZP/KC-16/2014
2014-12-09
w siedzibie
Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz, tel. 85 745 63 42
2014-12-19