Zamówienie publiczne

Dostawa produktu leczniczego koncentratu protrombiny ZP/PN-40/14
ZP/PN-40/14
2014-12-09
Biuletyn Zamówień Publicznych
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz, tel. 85 745 63 42
2014-12-31
Ogloszenie o udzieleniu zamówienia