Zamówienie publiczne

Usługa ubezpieczenia RCKiK w Białymstoku ZP/PN-39/14
ZP/PN-39/14
2014-12-04
Biuletyn Zamówień Publicznych
Aneta Kiersnowska, Marta Stocka oraz Beata Kardasz, tel. 85 745 63 42
2015-01-07
Ogloszenie o udzieleniu zamówienia