Zamówienie publiczne

Dostawa urządzeń chłodniczych ZP/PN-38/14
ZP/PN-38/14
2014-11-19
Biuletyn Zamówień Publicznych
Beata Kardasz, Aneta Kiersnowska, tel. 85 745 63 42
2015-01-09
Ogloszenie o udzieleniu zamówienia