Zamówienie publiczne

Odbiór, transport i unieszkodliwianie medycznych odpadów niebezpiecznych oraz dostawę pojemników i worków -ZP/PN-37/14
ZP/PN-37/14
2014-11-05
Biuletyn Zamówień Publicznych
Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz, tel. 85 7456 342
2014-12-23
Ogloszenie o udzieleniu zamówienia