Zamówienie publiczne

Dostawa i instalacja mroźni niskotemperaturowej w technologii automatycznego składowania osocza wraz z przebudową budynku technicznego i budową doziemnej instalacji kablowej, ZP/PN-35/14
ZP/PN-35/14
2014-10-06
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Anna Lisowska, Beata Kardasz, tel. 85 47 56 342, 85 74 47 002, 606 119 504
2014-12-16