Zamówienie publiczne

Dostawa urządzeń chłodniczych ZP/PN-33/14
ZP/PN-33/14
2014-09-24
Biuletyn Zamówień Publicznych
Beata Kardasz, Aneta Kiersnowska, tel. (85) 745 63 42
2014-11-14
Ogloszenie o udzieleniu zamówienia