Zamówienie publiczne

Dostawa odczynników do cytometru przepływowego BD FACSCalibur ZP/PN-36/14
ZP/PN-36/14
2014-09-24
Biuletyn Zamówień Publicznych
Beata Kardasz, Aneta Kiersnowska, tel. 85 745 63 42
2014-11-12
Ogloszenie o udzieleniu zamówienia