Zamówienie publiczne

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie prac polegających na obniżeniu zewnętrznego przyłącza KS na odcinku od studni do wejścia budynku na potrzeby RCKiK w Białymstoku ZP/WR-32/14
ZP/WR-32/14
2014-09-18
Biuletyn Zamówień Publicznych
Beata Kardasz, Aneta Kiersnowska 85 745 63 42
2014-09-18
Ogloszenie o udzieleniu zamówienia