Zamówienie publiczne

Wykonanie dodatkowego odcinka przyłącza kanalizacji sanitarnej z budynku do studzienki kanalizacyjnej oraz zmiana trasy instalacji sanitarnej w pomieszczeniach piwnicznych RCKiK w Białymstoku ZP/WR-31/14
ZP/WR-31/14
2014-09-18
Biuletyn Zamówień Publicznych
Beata Kardasz, Aneta Kiersnowska, 85 745 63 42
2014-09-18
Ogloszenie o udzieleniu zamówienia