Zamówienie publiczne

Dostawa paliwa do samochodów służbowych ZP/PN-29/14
ZP/PN-29/14
2014-08-21
Biuletyn Zamówień Publicznych
Beata Kardasz, Aneta Kiersnowska, tel. 85 745-63 42
2014-09-15
Ogloszenie o udzieleniu zamówienia