Zamówienie publiczne

Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do wykonywania oznaczeń z zakresu serologii grup krwi na analizatorze Galileo, nr postępowania: ZP/PN-27/14
ZP/PN-27/14
2014-07-25
Biuletyn Zamówień Publicznych
beata Kardasz, Aneta Kiersnowska, tel. 85 745 63 42
2014-09-08
Ogloszenie o udzieleniu zamówienia