Zamówienie publiczne

Usługa wykonania badań weryfikacyjnych próbek krwi u osób z reaktywnymi wynikami testów wirusologicznych anty-HIV, anty-HCV, HBs-antygen oraz anty-Treponema pallidum, nr postępowania ZP/PN-26/14
ZP/PN-26/14
2014-07-22
Biuletyn Zamówień Publicznych
Beata Kardasz, Aneta Kiersnowska, tel. 85 745 63 42
2014-08-06