Zamówienie publiczne

Dostawa sprzętu komputerowego w celu modernizacji istniejącego środowiska wirtualizacyjnego w RCKiK w Białymstoku, ZP/PN-25/14
ZP/PN-25/14
2014-07-16
Biuletyn Zamówień Publicznych
Beata Kardasz, Aneta Kiersnowska, tel. 85 74 56 342
2014-07-30