Zamówienie publiczne

Usługa projektowania do inwestycji: Przebudowa i rozbudowa budynku technicznego ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na budowę mroźni niskotemperaturowej - ZP/KC –13/2014
ZP/KC –13/2014
2014-07-15
w siedzibie
mgr Aneta Kiersnowska lub Beata Kardasz tel. 85 74-56-342 lub Anna Lisowska tel. 606 119 504
2014-07-24